SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Bilietų kainos

Nuo 2017 liepos 1 d.

KELEIVIAI Bilietų rūšis ir kaina
Vienkartiniai bilietai Vienkartiniai e. bilietai Terminuoti e. bilietai
Transporto bilietas, perkamas iš vairuotojo 30 minučių bilietas * 60 minučių bilietas * 30 dienų bilietas  * 30 dienų bilietas, galiojantis tik darbo dienomis *
1. Moksleiviai ir dieninio skyriaus studentai

0,50 Eur

0,33 Eur

0,45 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

2. Asmenys sukakę valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžių  iki 80 metų

0,50 Eur 

0,33 Eur

0,45 Eur

14,50 Eur

13,00 Eur

3. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

0,50 Eur 

0,33 Eur

0,45 Eur

14,50 Eur

13,00 Eur

4. Asmenys iki 2005 m. liepos 1d. pripažinti II grupės invalidais

0,50 Eur 

0,33 Eur

0,45 Eur

14,50 Eur

13,00 Eur

5. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai  kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai

0,50 Eur 

0,33 Eur

0,45 Eur

14,50 Eur

13,00 Eur

6. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų

0,50 Eur 

0,33 Eur

0,45 Eur

14,50 Eur

13,00 Eur

7. LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdomos SSRS agresijos

0,50 Eur

0,33 Eur

0,45 Eur

14,50 Eur

13,00 Eur

8. Žuvusiųjų LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

9. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys pripažinti nedarbingais, ar asmenys sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis)

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

10. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis)

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

11. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sulaukę 70 metų ir vyresni

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

12. LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

13. Asmenys sukakę 80 metus ir vyresni

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

14. Asmenys iki 2005 m. liepos 1d. pripažinti vaikais invalidais ar I grupės invalidais

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

15. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni

0,20 Eur

0,13 Eur

0,18 Eur

5,80 Eur

5,20 Eur

16. Visi kiti asmenys

1 Eur 

0,65 Eur 

0,90 Eur 

29,00 Eur

26,00 Eur 

Kitos bilietų rūšys ir kainos

Studentams, moksleiviams, asmenims, sulaukusiems 80 metų ir kitiems asmenims, kam įstatymuose taikoma 80 proc. nuolaida *

Asmenims iki 80 metų, sukakusiems valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžių , pripažintiems iš dalies darbingais ir kitiems asmenims, kam įstatymuose taikoma 50 proc. nuolaida *

Kitiems, kam įstatymuose nuolaida nenumatyta *

24 val. (1 paros bilietas)

1,00 Eur 

2,50 Eur 

5,00 Eur

72 val. (3 parų bilietas)

1,60 Eur 

4,00 Eur 

8,00 Eur

120 val. (5 parų bilietas)

2,40 Eur 

6,00 Eur 

12,00 Eur

240 val. (10 parų bilietas)

3,00 Eur 

7,50 Eur 

15,00 Eur 

 

90 dienų (~3 mėnesių) bilietas

16,20 Eur 

40,50 Eur 

81,00 Eur 

90 dienų bilietas galiojantis tik darbo dienomis

14,40 Eur 

36,00 Eur

72,00 Eur

180 dienų (~6 mėnesių) bilietas

31,40 Eur

78,50 Eur

157,00 Eur 

180 dienų bilietas galiojantis tik darbo dienomis

28,00 Eur 

70,00 Eur

140,00 Eur 

270 dienų (~9 mėnesių) bilietas

47,00 Eur 

117,50 Eur 

235,00 Eur 

270 dienų (~9 mėnesių) bilietas, galiojantis tik darbo dienomis

41,60 Eur 

104,00 Eur 

208,00 Eur 

12 mėnesių (365 dienų) bilietas

62,00 Eur 

155,00 Eur 

310,00 Eur 

12 mėnesių (365 dienų) bilietas galiojantis tik darbo dienomis

55,00 Eur 

137,5 Eur 

275,00 Eur 

12 mėnesių (365 dienų) bilietas**

2,90 Eur 

Pradinuko, 12 mėnesių (365 dienų) bilietas***

10,00 Eur

NAKTIMIS GALIOJA TIK IŠ VAIRUOTOJO ĮSIGYTI BILIETAI. 

* būtina turėti Vilniečio kortelę. Vilniečio kortelės kaina 1,50 Eur. 

** Įsigyti turi teisę:
- asmenys, sulaukę 80 metų ir vyresni;;
- Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
- žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

*** Vilniaus miesto atitinkamą ugdymo programą vykdančių mokyklų 1-4 klasių mokinių, pateikusių ugdymo įstaigos išduotą mokinio pažymėjimą, terminuotasis elektroninis bilietas.

Šie bilietai įsigalioja pirmą kartą juos pažymėjus (aktyvinus) transporto priemonėje ir galioja numatytą laikotarpį.

Informacija apie naujas bilietų rūšis ir kainas

m.Ticket naudojimosi taisyklės

2018-04-11_KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELIŲ „STATYK IR VAŽIUOK“ ĮKANIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS."

2018-04-11 DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAKEITIMO."

2017-08-30_Dėl 2017-05-31 Nr.1-970 RENGINIŲ VERTINIMO METODIKA."

2017-08-30_DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAPILDYMO."

2017-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas Nr. 1-970 "DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO."

2015-04-15 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas Nr. 1-2016 "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo."

2014-09-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-2016 "Dėl  vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo".

2013-09-11 Sprendimas dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo

2012-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl tarybos 2012-07-04 sprendimo nr.  1-688 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo troleibusų ir autobusų bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo 

2012-09-12 Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas dėl tarybos 2012 - 07 - 04 sprendimo nr.  1-688 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo 

2012-07-04 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas nr. 1-688 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“

 Sprendimas dėl tarybos 2009-02-19 sprendimo nr. 1-857 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ papildymo

 2009-02-19 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-857 "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo"

2008-11-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo"

2005-07-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-882 "Dėl  vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo".

2007-01-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1506 "Dėl tarybos 2005-07-20 sprendimo Nr. 1-882 "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo" pakeitimo".

Vilniečio kortelės, elektroninių bilietų ir (arba) pinigų įsigijimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašas


Eismo tvarkaraščiai: