SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Bilietų kainos

KELEIVIAI Bilietų rūšis ir kaina litais
Vienkartiniai bilietai Vienkartiniai e. bilietai Terminuoti e. bilietai
Transporto bilietas, perkamas iš vairuotojo 30 minučių bilietas * 60 minučių bilietas * 30 dienų bilietas  * 30 dienų bilietas, galiojantis tik darbo dienomis *
1. Moksleiviai ir dieninio skyriaus studentai

0,50 Eur

1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

 17,99 Lt

2. Asmenys sukakę valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžių (vyrai - 63 m. 2mėn. , moterys - 61 m. 4 mėn. ) iki 80 metų

0,50 Eur 

1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

14,48 Eur

50,00 Lt

13,03 Eur

44,99 Lt

3. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

0,50 Eur 

1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

14,48 Eur

50,00 Lt

13,03 Eur

44,99 Lt

4. Asmenys iki 2005 m. liepos 1d. pripažinti II grupės invalidais

0,50 Eur 

1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

14,48 Eur

50,00 Lt

13,03 Eur

 44,99 Lt

5. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai  kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai

0,50 Eur 

1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

14,48 Eur

50,00 Lt

13,03 Eur

44,99 Lt

6. Nuo 1939 - 1990 metų okupacijos nukentėję asmenys - politiniai kaliniai ir tremtiniai, bei buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai

0,50 Eur 

1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

14,48 Eur

 50,00 Lt

13,03 Eur

 44,99 Lt

7. LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdomos SSRS agresijos

0,50 Eur

 1,73 Lt

0,32 Eur

 1,10 Lt

0,46 Eur

 1,59 Lt

14,48 Eur

50,00 Lt

13,03 Eur

 44,99 Lt

8. Žuvusiųjų LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

 0,45 Lt

0,19 Eur

 0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

17,99 Lt

9. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys pripažinti nedarbingais, ar asmenys sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis)

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

 0,45 Lt

0,19 Eur

0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

17,99 Lt

10. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis)

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

 0,45 Lt

0,19 Eur

 0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

 17,99 Lt

11. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sulaukę 70 metų ir vyresni

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

 0,45 Lt

0,19 Eur

 0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

17,99 Lt

12. LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

 0,45 Lt

0,19 Eur

 0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

17,99 Lt

13. Asmenys sukakę 80 metus ir vyresni

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

 0,45 Lt

0,19 Eur

 0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

17,99 Lt

14. Asmenys iki 2005 m. liepos 1d. pripažinti vaikais invalidais ar I grupės invalidais

0,20 Eur

0,69 Lt

0,13 Eur

0,45 Lt

0,19 Eur

 0,66 Lt

5,79 Eur

19,99 Lt

5,21 Eur

 17,99 Lt

15. Visi kiti asmenys

1 Eur 

3,45 Lt

0,64 Eur 

2,21 Lt

0,93 Eur 

3,21 Lt

28,96 Eur

 99,99 Lt

26,07 Eur 

90,01 Lt

Kitos bilietų rūšys ir kainos

Studentams, moksleiviams, asmenims, sulaukusiems 80 metų ir kitiems asmenims, kam įstatymuose taikoma 80 proc. nuolaida *

Asmenims iki 80 metų, sukakusiems valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžių ( vyrai – 63 m. 2 mėn. , moterys – 61 m. 4 mėn. ), pripažintiems iš dalies darbingais ir kitiems asmenims, kam įstatymuose taikoma 50 proc. nuolaida *

Kitiems, kam įstatymuose nuolaida nenumatyta *

24 val. (1 paros bilietas)

0,70 Eur 
2,42 Lt

1,74 Eur 
6,01 Lt

3,48 Eur
12,02 Lt

72 val. (3 parų bilietas)

1,22 Eur 
4,21 Lt

3,04 Eur 
10,50 Lt

6,08 Eur
20,99 Lt

240 val. (10 parų bilietas)

2,37 Eur 
8,18 Lt

5,94 Eur 
20,51 Lt

11,87 Eur 
40,98 Lt

 

90 dienų (~3 mėnesių) bilietas

17,38 Eur 
60,01 Lt

43,44 Eur 
149,99 Lt

86,89 Eur 
300,01 Lt

90 dienų bilietas galiojantis tik darbo dienomis

15,64 Eur 
54,00 Lt

39,10 Eur
135,00 Lt

78,20 Eur
270,01 Lt

180 dienų (~6 mėnesių) bilietas

34,75 Eur
119,98 Lt

86,89 Eur
300,01 Lt

173,77 Eur 
599,99 Lt

180 dienų bilietas galiojantis tik darbo dienomis

31,28 Eur 
108,00 Lt

78,20 Lt 
270,01 Lt

156,39 Eur 
539,98 Lt

270 dienų (~9 mėnesių) bilietas

52,13 Eur 
179,99 Lt

130,33 Eur 
450,00 Lt

260,66 Eur 
900,01 Lt

12 mėnesių (365 dienų) bilietas**

2,90 Eur 
10,01 Lt

Pradinuko, 12 mėnesių (365 dienų) bilietas***

10,00 Eur

* būtina turėti Vilniečio kortelę. Vilniečio kortelės kaina 1,50 Eur / 5,18 Lt. 

** Įsigyti turi teisę:
- asmenys, sulaukę 80 metų ir vyresni;;
- Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
- žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

*** Vilniaus miesto atitinkamą ugdymo programą vykdančių mokyklų 1-4 klasių mokinių, pateikusių ugdymo įstaigos išduotą mokinio pažymėjimą, terminuotasis elektroninis bilietas.

Šie bilietai įsigalioja pirmą kartą juos pažymėjus (aktyvinus) transporto priemonėje ir galioja numatytą laikotarpį.

Informacija apie naujas bilietų rūšis ir kainas

2015-04-15 Vilniaus meisto savivaldybės sprendimas Nr. 1-2016 "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo."

2014-09-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-2016 "Dėl  vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo".

2013-09-11 Sprendimas dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo

2012-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl tarybos 2012-07-04 sprendimo nr.  1-688 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo troleibusų ir autobusų bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo 

2012-09-12 Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas dėl tarybos 2012 - 07 - 04 sprendimo nr.  1-688 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo 

2012-07-04 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas nr. 1-688 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“

 Sprendimas dėl tarybos 2009-02-19 sprendimo nr. 1-857 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ papildymo

 2009-02-19 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-857 "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo"

2008-11-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo"

2005-07-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-882 "Dėl  vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo".

2007-01-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1506 "Dėl tarybos 2005-07-20 sprendimo Nr. 1-882 "Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo" pakeitimo".

Vilniečio kortelės, elektroninių bilietų ir (arba) pinigų įsigijimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašas


Eismo tvarkaraščiai: