SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA) yra patvirtinusi 2017 – 2018 metų korupcijos prevencijos programą, kurią SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgyvendina pagal VMSA pateiktus nurodymus. Su VMSA patvirtinta 2017 – 2018 metų korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo planu galite susipažinti čia: www.vilnius.lt/index.php?62236352

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

2017 m. pirmą kartą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas, kurio tikslas – nustatyti įmonės veiklos sritis, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Su vertinimo išvada galite susipažinti čia:
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
1 priedas SĮSP veiklos sričių sąrašas
2 priedas teisės aktai nustatantys vietinę rinkliavą
2 priedo 3.1. priedas
2 priedo 3.2. priedas
2 priedo 3.3. priedas
3 priedas teisės aktai del VT keleivių kontrolės
3 priedo 3.1. priedas
3 priedo 3.2. priedas
3 priedo 3.3. priedas
3 priedo 3.4. priedas
3 priedo 3.5. priedas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas Įmonėje atliktas ir 2018 metais. Su vertinimo išvada galite susipažinti čia:

2018-09-20 isvada del korupcijos pasireiskimo tikimybes

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

2018 m. vasario mėn. gautos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvados. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ėmėsi aktyvių veiksmų ir atsižvelgė į išvadose pateiktus pasiūlymus ir atitinkamai pakeitė lokalinius teisės aktus

PADALINYS AR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ už korupcijos prevenciją atsakinga Personalo ir teisės skyriaus vadovė – vyr. teisininkė Kristina Makauskienė, el. Paštas: Kristina.makauskiene@vilniustransport.lt, tel. (8 5) 270 9339

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra patvirtintas Etikos kodeksas, kuriame nustatyti darbuotojų veiklos, elgesio principai ir profesinės etikos normos bei nustatyta, kokiais būdais darbuotojai gali informuoti apie įtariamus pažeidimus.

Su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ etikos kodeksu galite susipažinti čia: Etikos kodeksas.

Taip pat SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra patvirtinta korupcijos prevencijos politika, kurios tikslas yra nustatyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir jos darbuotojų pareigas korupcijos prevencijos atžvilgiu bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Politikoje nustatyta, jog asmenys pranešimus apie galimą korupciją gali teikti:

  • elektroniniu paštu: netylek@vilniustransport.lt;
  • siunčiant paštu: SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Žolyno g. 15, Vilnius;
  • tiesiogiai atvykus į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ padalinius esančius: Žolyno g. 15., Vilniuje arba Tilto g. 14, Vilniuje, ir pateikus pranešimą.

Su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ korupcijos prevencijos politika galite susipažinti čia:
Korupcijos prevencijos politika
KPP 1 priedas - Korupcijos pavyzdžiai
KPP 2 priedas - Kovos su korupcija priemonių planas

Pranešimus apie galimą korupciją gauna Įmonės vadovas ir pagal poreikį sudaro komisiją jiems nagrinėti.

Pranešimas gali būti anoniminis arba pranešėjas gali nurodyti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). Gavus pranešimą, kuriame nurodyti asmens duomenys, už jo nagrinėjimą atsakinga SĮ „Susisiekimo paslaugos“ komisija per 20 darbo dienų informuoja pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir pažeidėjui taikytas sankcijas.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.


Eismo tvarkaraščiai: