SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

2015 metai

2016 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Įmonės vadovas, departamentų vadovai, skyrių, poskyrių, projektų vadovai

2024,88

15

1826,06

Specialistas

854,43

32

904,47

Jaunesnysis specialistas

659,96

14

649,70

Aptarnavimo srities darbuotojas

895,46

77

904,58

Inžineriniai-techniniai darbuotojai

840,21

7

868,21

Jaunesnysis tarnautojas

423,31

5

444,25

Kvalifikuotas darbininkas

0

0

0


Eismo tvarkaraščiai: