SĮ „Susisiekimo paslaugos”

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

 2016 metai

 2017 metai

darbuotojų einančių šias pareigas skaičius

III ketvirtis

Įmonės vadovas, departamentų vadovai, skyrių vadovai

1867,02

22

2021,59

Specialistas

949,05

41

1149,92

Jaunesnysis specialistas

659,41

13

761,66

Aptarnavimo srities darbuotojas

909,27

70

973,84

Inžineriniai-techniniai darbuotojai

916,25

9

1040,85

Jaunesnysis tarnautojas

476,04

5

581,26


Eismo tvarkaraščiai: